NASZA PLACÓWKA POSIADA WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH POD NUMEREM 137/PN/05