Opłaty

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszego przedszkola. Mamy nadzieję spełnić Państwa oczekiwania, a naszym dzieciom zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju i opieki. Poniżej przedstawiamy cennik oraz pakiet zajęć dodatkowych.

Wpisowe i czesne

Wpisowe – 300 zł

Czesne: 600 zł – cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu bez wyżywienia z możliwością wykupienia posiłków:

- całodzienne wyżywienie 13 zł
- śniadanie 2 zł
- obiad 10 zł


Czesne: 500 zł – do godz. 12.00 – bez wyżywienia

z możliwością wykupienia dodatkowych posiłków:
- śniadanie 2 zł
- obiad 10 zł

 

W przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka - stawka
żywieniowa lub opłaty za wybrane posiłki są zwracane.

Czesne opłacane z góry, przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto
przedszkola:
67 1090 1043 0000 0000 0504 5100

W czesne wliczone są:

 • Codzienne zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego realizowanego zgodnie z nową podstawa programową
 • Ćwiczenia gimnastyczne z językiem angielskim
 • Język angielski – codziennie w każdej grupie według „Do you speak English”
 • Język angielski z lektorem (1 raz w tygodniu)
 • Zajęcia z glottodydaktyki
 • Zajęcia z psem – dogoterapia „Podaj łapę” (1 raz w miesiącu)
 • Warsztaty malarstwa i decupagu (2 - 3 razy w miesiącu)
 • Opieka psychologa (konsultacje indywidualne - odpłatne)
 • Opieka logopedyczna, badania przesiewowe wraz z indywidualnym spotkaniem z rodzicami (konsultacje indywidualne - odpłatne)
 • Dni adaptacyjne w sierpniu dla dzieci
 • Zakup książek, wszystkich pomocy plastycznych oraz dydaktycznych

 

Tęczowe Przedszkole
Tęczowe Przedszkole

Płatne zajęcia dodatkowe (opłaty miesięczne):

 • Język angielski z lektorem (2 razy w tygodniu) – 45 zł
 • Warsztaty plastyczne (1 raz w tygodniu) – 35 zł
 • Rytmika (2 razy w tygodniu) – 35 zł
 • Szachy (1 raz w tygodniu) – 45 zł
 • Taniec (1 raz w tygodniu) – 40 zł
 • Piłka nożna (1 raz w tygodniu) – 40 zł
 • Warsztaty ceramiczne (1 raz w tygodniu) – 50 zł
 • Balet (1 raz w tygodniu) – 50 zł
 • Basen (1 raz w tygodniu) – 40 zł za jednorazowe zajęcia.
 • Karate z kompensacją wad postawy (1 raz w tygodniu) - 30 zł
 • Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla chętnych dzieci – 40 zł
  1 zajęcia dla całej grupy
 • Terapia ręki-30 minut, raz w tygodniu - 30 zł, zajęcia indywidualne - 50 zł.

Opłata pobierana na: wycieczki, teatrzyki, koncerty muzyczne dla dzieci, uroczystości przedszkolne, zakup upominków, bale karnawałowe, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wiele innych atrakcji – 30 zł.