Opłaty

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszego przedszkola. Mamy nadzieję spełnić Państwa oczekiwania, a naszym dzieciom zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju i opieki. Poniżej przedstawiamy cennik oraz pakiet zajęć dodatkowych.

Wpisowe i czesne

Wpisowe – 370 zł

Czesne: 670 zł – cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu bez wyżywienia z możliwością wykupienia posiłków:

- całodzienne wyżywienie 15 zł
- obiad 12 zł


Czesne: 570 zł – do godz. 12.00 – bez wyżywienia

z możliwością wykupienia dodatkowych posiłków:
- śniadanie 3 zł
- obiad 12 zł

 

W przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka - stawka
żywieniowa lub opłaty za wybrane posiłki są zwracane.

Czesne opłacane z góry, przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto
przedszkola:
67 1090 1043 0000 0000 0504 5100

W czesne wliczone są:

 • Dni adaptacyjne wraz prezentami
 • Codzienne zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego realizowanego zgodnie z nową podstawa programową
 • Zajęcia edukacyjno – warsztatowe z cyklu „Mały człowiek poznaje świat” wzbogacające wiedzę o świecie, emocjach i wartościach oraz sztuce realizowane w ramach trzech projektów: „Mały człowiek w wielkim świecie”, „Mały człowiek w świecie emocji i wartości” oraz „Mały człowiek w świecie sztuki” (1 raz w miesiącu)
 • Ćwiczenia gimnastyczne
 • Język angielski z lektorem (1 raz w tygodniu)
 • Zajęcia z glottodydaktyki
 • Dogoterapia – spotkania z psem oraz trenerem;
 • Opieka psychologa (konsultacje indywidualne - odpłatne)
 • Opieka logopedyczna, badania przesiewowe wraz z indywidualnym spotkaniem z rodzicami (konsultacje indywidualne - odpłatne)
 • Dostęp do biblioteki przedszkolnej „Sowa Mądra Głowa” dla Dzieci oraz Rodziców
 • Zakup książek, wszystkich pomocy plastycznych oraz dydaktycznych
Tęczowe Przedszkole
Tęczowe Przedszkole

Płatne zajęcia dodatkowe (opłaty miesięczne):

 • Rytmika (2 razy w tygodniu) – 45 zł
 • Język angielski z lektorem (2 razy w tygodniu) – 45 zł
 • Warsztaty plastyczne (1 raz w tygodniu) – 45 zł
 • Szachy (1 raz w tygodniu) – 50 zł
 • Taniec (1 raz w tygodniu) – 50 zł
 • Piłka nożna (1 raz w tygodniu) – 50 zł
 • Warsztaty ceramiczne (2 razy w tygodniu) – 50 zł
 • Gordonki (1 raz w tygodniu) – 50 zł
 • Balet (1 raz w tygodniu) – 50 zł
 • Kodowanie (1 raz w tygodniu) – 55 zł
 • Basen (1 raz w tygodniu) – 50 zł - jednorazowe zajęcia
 • Karate z kompensacją wad postawy (1 raz w tygodniu) - 40 zł
 • Terapia ręki (1 raz w tygodniu) - 40 zł zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne - 50 zł.
 • Opłata pobierana na: wycieczki, teatrzyki, koncerty muzyczne dla dzieci, uroczystości przedszkolne, zakup upominków, bale karnawałowe, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wiele innych atrakcji – 40 zł

Tutoring przedszkolny – roczny program – 500 zł