Dyrektor przedszkola – mgr Anita Pyssa

Dyrektor przedszkola – mgr Anita Pyssa

Wykształcenie: - Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego, fakultet plastyczny. Dyplom magistra w zakresie wychowania przedszkolnego.

Szkolenia i kursy:

 • Glottodydaktyka przedszkolna i nauczania zintegrowanego prof. Bronisława Rocławskiego, Ośrodek Doskonalenia nauczycieli MODEN
 • „Kinezjologia Edukacyjna jako metoda skutecznego rozwoju i uczenia się”, Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów,
 • „Rozwój zawodowy nauczyciela a procedury awansu”. ZNP
 • „Podsumowanie roku szkolnego w przedszkolu – analiza procesów wspomagania rozwoju i edukacji”. Oficyna MM,
 • „Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu” .Grupa Edukacyjna S.A,
 • „Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli: ochrona danych osobowych, ewaluacja wewnętrzna”. Oficyna MM,
 • „III Ogólnopolskie Forum Wychowania Przedszkolnego”. Kraków
 • „Ogólnopolskie Forum Wychowania Przedszkolnego” . Dzieciństwo – Edukacja – Cywilizacja. Szanse na zrównoważenie i rozwój. Kraków
 • „Sztuka rozwiązywania konfliktów”. Instytut Kształcenia EKO TUR,
 • ”Kierowanie zespołem . Warsztaty menadżerskie” KC Centrum Rozwoju,
 • Konferencja Pase – POTOMINO 2014 : „Sztuka jazdy na słoniu – czyli jak skutecznie motywować siebie i innych”. „Efektywnie, z przytupem, zgodnie z Sobą, w zgodzie z Mózgiem” – czyli nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi. Nauczyciel i jego PR – jakim Cię widza takim Cię piszą”
 • „Reforma wychowania przedszkolnego”. Instytut kształcenia EKO -TUR
 • Szkolenie i warsztaty "Jak skutecznie rozmawiać w trudnej sytuacji w oparciu o model Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga” Akademia Dyrektora
 • "Efektywne zarządzanie w placówce oświatowej. Dyrektor jako menadżer" Gowork
 • „Nadzór pedagogiczny nad poprawnością stosowania przez nauczycieli zasad metodyki wychowania przedszkolnego”. Esperte
 • „Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania oraz niedostosowanych społecznie”

Doświadczenia zawodowe:

 • 6 lat pracy z dziećmi w przedszkolu publicznym, we wszystkich grupach wiekowych od 3 do 6 lat.
 • 11 lat pracy na stanowisku dyrektora
Zastępca dyrektora, Nauczyciel - Justyna Rychlicka

Zastępca dyrektora, Nauczyciel - Justyna Rychlicka

Wykształcenie - Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pedagogika, specjalność nauczanie początkowy z wychowaniem przedszkolnym. Wyższa szkoła Menadżerska, kierunek Pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – dyplom magistra.

Doświadczenie zawodowe: 

czteroletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Kursy i szkolenia:

 • „Glottodydaktyka w przedszkolu” - rada szkoleniowa
 • „Jak skutecznie porozumiewać się z dzieckiem”- rada szkoleniowa"
 • „Planowanie pracy i dokumentacja nauczyciela a nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego”. Esperte
 • Stonoga i jej spokojna głowa…- trening skupienia i koncentracji uwagi dla dzieci”. Esperte

… „praca z dziećmi to dla mnie ogromna radość, a każdy dzień spędzony w przedszkolu jest niezwykłą przygodą. Opiekę nad moimi podopiecznymi staram się sprawować najlepiej jak potrafię, podchodząc indywidualnie do każdego dziecka. Lubię patrzeć na radość dzieci w momentach, kiedy zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności. Wszystkie sukcesy przedszkolaka są dla mnie motywacją do dalszego działania”.

Przedszkole na Targówku

Nauczyciel - Joanna Walczyk

Wykształcenie - Absolwentka Uczelni Warszawskiej im. Marii Curie- Skłodowskiej w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Doświadczenie zawodowe: 

dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

„ Jestem osobą pogodną i uśmiechniętą. W pracy z najmłodszymi zależy mi na tym - aby dzieci poznały świat przez działanie i doświadczenie, aby podejmowały działania, popełniały błędy, a dzięki otrzymanemu wsparciu i odrobinie zachęty podejmowały kolejne próby. Uważam, że warto włożyć w pracę wiele trudu … by później na twarzy choć na chwilę pojawił się uśmiech.

Abym mogła powiedzieć sobie ,,udało się”.

nauczyciel – Joanna Dobrzeniecka

nauczyciel – Joanna Dobrzeniecka

Wykształcenie - Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego, specjalność- pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną. Uzyskany tytuł zawodowy magistra. 

Kursy i szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych w oparciu o koncepcję T. Gordona
 • „Wychowanie bez porażek” oraz książki Faber, E. Mazlish z cyklu „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
 • Praca metodą Glottodydaktyki- wczesna edukacja językowa dzieci wg metody prof. Bronisława Rocławskiego
 • Dziecięca matematyka Edyta Gruszczyk- Kolczyńska
 • „Miejsce kreatywnej zabawy”- tworzenie kreatywnych kącików do zabawy

Doświadczenie zawodowe:
- sześcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Prywatnie mama sześcioletniego Oliviera, ambitna, zaangażowana w powierzane obowiązki oraz zadania, otwarta i łatwo nawiązująca kontakt z dziećmi oraz rodzicami.